Tag Archives: международни разводи

Одобрено е първото засилено сътрудничество

Съветът е одобрил първото засилено сътрудничество между държави членки. Процедурата по засилено сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави да приложат мерки, ако не бъде постигнато съгласие между всички 27 държави-членки. Първото засилено сътрудничество е в областта на правилата, които се прилагат в случаите на международни разводи и включва 14 държави – Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания. Други държави членки могат да се присъединят в по-късен момент.

Това е важен момент в историята на правото на Европейския съюз. Много се говореше за засилено сътрудничество след Договора от Амстердам (виж например тук и тук). Сега за първи път то се използва на практика. От моята гледна точка това е полезно развитие, тъй като позволява на държавите членки да използват повече гъвкавост в процеса на интеграция. Очевидно е обаче, че използването на засиленото сътрудничество ще остане доста ограничено.