Tag Archives: мерки

Ще има мерки спрямо Гърция

Знаем, че ще бъдат предприети мерки за подкрепа на Гърция. Решението беше взето на заседание на министрите от еврогрупата в понеделник. Официално не знаем какви ще са мерките. Неофициално знаем, че ще дойдат под формата на координирани двустранни заеми. Окончателното решение вероятно ще бъде взето от Европейския съвет.

Въпросът сега е – това дали е достатъчно?

Гърция: „Не са необходими допълнителни мерки”

Гръцкият министър на финансите е отхвърлил твърденията на Европейската комисия, че наскоро приетият план за намаляване на бюджетния дефицит може да се окаже неадекватен.

Георгиос Папаконстантину казва, че предприемането на допълнителни действия в този момент би противоречало на установените практики и процедури на ЕС и би могло да изпрати опасен сигнал на пазарите. Г-н Папаконстантину също така призовава останалите държави-членки да уточнят конкретните детайли на евентуалната финансова помощ за Гърция

Проект на Съвместния доклад за заетостта 2009

Европейската комисия представя проект на Съвместния доклад за заетостта 2009. Проектът ще бъде обсъждан на заседание на Съвета на ЕС по заестостта и социалните въпроси в началото на 2010 г. и след приемането си ще бъде съвместен доклад на Комисията и държавите членки.

Според доклада развитието след средата на 2008 г. се характеризира с намаляване на търсенето на нови работници (около -30%), свиване на заетостта (- 1.9% = 4.3 милиона работни места), и увеличаване на безработицата особено сред групите в по-слаба позиция на пазара на труда (млади хора, нискоквалифицирани работници, мигранти).

Комисията посочва три групи основни предизвикателства за политиките по заетостта:

  • Нуждата да се засилят съществуващите мерки за преодоляване на кризата – ключът е фокусиране върху подобряване на ефективността на тези мерки;
  • Нуждата за преориентация на мерките за преодоляване на кризата – основното тук е да се намалят пасивността и т.нар. „капани за заетостта”, като се осигури обаче сигурност на доходите за нуждаещите се и намиращите се в преходно състояние;
  • Нуждата постепенно да се отменят мерките за преодоляване на кризата – фокусът е върху структурните реформи.

Взаимно признаване на мерки за процесуална принуда

Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета установява правила за признаване на издаден от друга държава-членка акт за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане.

Меркел критикува централните банки

Канцлерът на Германия, Ангела Меркел, остро критикува Федреалния резерв на САЩ, Европейската централна банка и централната банка на Великобритания по повод на действията им за справяне с финансовата криза. Ето нейното изявление:

“Това, което вършат централните банки, трябва да се промени. Много съм скептична за обхвата на действията на Федералния резерв и начинът, по който централната банка на Великобритания си проправя собствена пътечка в Европа.

(…) Дори Европейската централна банка се поддаде донякъде на натиска, закупувайки ипотечни облигации.

(…) Трябва да се завърнем към независима и разумна парична политика, иначе след 10 години пак ще се върнем там, където сме сега.”

Това е необикновено изявление, доколкото независимостта на централните банки, и по-конкретно на ЕЦБ, се защитава от закона.