Tag Archives: млади хора

Доклад за миграцията в Средиземноморието

Нов доклад разглежда миграцията от и към държавите от южното и източното Средиземноморие. Според доклада вече има разбиране за нуждата от управление на миграцията в тези държави. Днес 8,2 млн. души, родени в тези държави, живеят в Европейския съюз. Те идват главно от Турция, Мароко и Алжир.

Основните причини за продължаващата емиграция от държавите от южното и източното Средиземноморие според доклада са:

  • добре установени диаспори в приеамщите държави;
  • сериозни политически и икономически разлики между държавите съответно от южното и северното Средиземноморие; и
  • увеличаващото се желание на младите хора за мобилност.

Всъщност делът на младите хора, обмислящи емиграция е много висок (до 84% от младите мъже в Тунис) и трайно се увеличава.