Tag Archives: най-добри налични техники

Консенсус в Съвета за промишлените емисии

Съветът на ЕС е постигнал политическо споразумение относно приемането на обща позиция за преработването на директивата за интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването.

Големите горивни инсталации ще трябва да съобразят пределните стойности на емисиите си в съответствие с т.нар. най-добри налични техники (НДНТ) до 2016 г.