Tag Archives: начало

Начало на преговорите за присъединяване с Исландия

Това винаги е важно събитие. Днес Европейският съюз и държавите членки ще започнат официално преговорите за присъединяване на Исландия към Европейския съюз. Процесът вероятно ще бъде гладък като се има предвид, че Исландия участва в Европейското икономическо пространство. Най-голямото препятствие пред преговорите остава спорът с Великобритания и Нидерландия относно обезщетяването на вложителите в банката Icesave.

Парламентът на Исландия одобри началото на преговорите за присъединяване

Парламентът на Исландия на 16 юли подкрепи плана на правителството за започване на преговори за присъединяване с Европейския съюз.

Въпреки това според експертите преговорите могат да се блокират в областта на земеделието и рибарството.

Начало на шведското председателство на ЕС

Днес Швеция поема председателството на Европейския съюз от Чехия. Основните приоритети са икономика, заетост и климат.

Работната програма на шведското председателство е тук.