Tag Archives: обучение

Зелена книга за учебната мобилност

Европейската комисия публикува зелена книга „Насърчаване на учебната мобилност на младите хора”. С тази зелена книга Комисията започва публично обсъждане, което ще продължи до 15 декември 2009 г.

Засегнати са различни въпроси като организация на мобилността, обмен с държави извън ЕС, междусекторна мобилност, виртуална мобилност.