Tag Archives: ограничения

Общи правила на ЕС за износ

Новият Регламент (ЕО) № 1061/2009 относно установяването на общи правила за износ е обнародван в Официален Вестник.

Принципът, посочен в регламента е, че износът от Европейския съюз за трети държави е свободен, с изключение на ограниченията, предвидени в този регламент.

 

Консенсус на Г-8 за измененията в климата

Звучи твърде хубаво, за да е вярно. Така или иначе, на срещата на върха на държавите от Г-8 е постигнато съгласие за целите за преодоляване на измененията в климата.

Целите са:

  • увеличение на общата средна температура на атмосферата до два градуса Целзий;
  • намаляване на общите емисии парникови газове наполовина до 2050 г.;
  • развитите държави ще дадат пример като намалят емисиите си с 80% или повече до 2050 г.

Един от проблемите е, че развиващите се държави отказват споразумение с конкретни цели за намаляване на емисиите парникови газове. Друг проблем е, че администрацията на САЩ отказва да се обвърже с краткосрочни (до 2020 г.) цели за намаляване на емисиите, както предлага Европейския съюз.

Все пак вярвам, че всяко пътешествие започва с първата стъпка.

СЕО: собствеността на аптеките може да се ограничава

Съдът на ЕО е постановил решение по въпроса дали националните ограничения на собствеността и управлението на аптеките нарушава принципа на свободна конкуренция.

В решението си СЕО постановява, че изключването на възможността не-фармацевти да управляват аптеки или да придобиват дялове от капитала на дружества, управляващи аптеки, представлява ограничение на свободата на установяване и свободното движение на капитали.

Въпреки това ограничението може да бъде оправдано от целта за надеждна и качествена доставка на медицински продукти на обществеността.

Преговорите по директивата за работното време се провалиха

Преговорите между Европейския парламент и представителите на Съвета на ЕС за премахване на т.нар. „британско изключение“ в Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време, се провалиха.

Както посочва Европейският парламент, това е първият случай на провал на помирителната процедура в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения след Договора от Амстердам, който съществено разшири обхвата на тази процедура.

Въпросът може да стане още по-интересен, защото СЕО има доста негативно отношение към изключенията от задължителните ограничения на работното време (виж например случая SIMAP).