Tag Archives: одобрение

Пренасрочване на гласуването за одобряване на Комисията?

Гласуването на целия колеж на комисарите ще бъде отложено вероятно за 9 февруари. Новият български кандидат за комисар, Кристаклина Георгиева, ще бъде изслушана в ЕП вероятно на 3 февруари.

Междувременно второто изслушване на Нели Крус – кандидат за комисар по цифровите технологии, е минало добре. Това означава че единствената смяна ще бъде с българския кандидат Георгиева, и комисията Барозо II ще бъде одобрена.

Бившият кандидат за комисар, г-жа Желева, ще напусне своя пост като министър на външните работи на Република България.

Списък на бъдещите комисари

Всички държави членки вече са номинирали своите кандидати за комисари. Сега председателят Барозо ще разпредели ресорите за комисарите. Изслушванията на кандидатите в Европейския парламент ще се проведат през януари преди целият състав на Комисията да бъде подложен на гласуване за одобряването му от ЕП.

Програмата „Барозо”

Вече е достъпен документът „Политически насоки за следващата Комисия” от Жозе Мануел Барозо. Това е на практика политическа програма за следващия мандат на Комисията в случай, че г-н Барозо бъде избран за председател.

Това е очевиден прецедент. Настоящият състав на Европейския парламент доведе до това развитие. Така за първи път имаме предварителния политически дневен ред на следващата Комисия, чрез когото се цели убеждаване на политическите групи в Европейския парламент.

Документът е още по-амбициозен. Представя се „визия за ЕС 2020”. Основните приоритети за 2020 г. са:

  • Успешен изход от кризата
  • Водеща роля по промените в климата
  • Развитие на нови източници на растеж и социално сближаване
  • Напредък на Европа на гражданите
  • Началото на нова ера за глобална Европа.

Има много критични гласове относно съдържанието на документа (тук, тук и тук). От моята перспектива важният въпрос е дали изобщо е трябвало г-н Барозо да представя такъв документ. Ole Ryborg твърди, че не е трябвало; така мисли и министърът по еврропейските въпроси на Швеция, Cecilia Malmström. И двамата смятат, че включването на Европейския парламент в подготовката на работната програма на Комисията нарушава изискването за независимост на институциите на Европейския съюз. От друга страна Комисията определено зависи политически от Парламента (виж процедурата за вот на недоверие).

Лично аз съм притеснен от липсата на дискусия относно евентуалното влизане в сила на Догова от Лисабон. Това не е правилно.

Във всеки случай може да е спорно твърдението, че Европейският парламент не трябва да се занимава с политическата програма на председателя на Комисията. В същото време Парламентът не е задължен да одобри номинацията (дори и да е единодушна) за председател на Европейската комисия. Правомощие на Парламента е да одобри или отхвърли дадена кандидатура и никакво процедурно правило не го задължава да парафира номинацията на Съвета.

За мен това е принципен въпрос и всякакви опити да се предопредели гласуването са притеснителни.

Съветът пренебрегва ЕП за процедурата за одобрение

EUobserver съобщава, че Съветът на ЕС е пренебрегнал препоръката на правната си служба и е решил да изключи Европейския парламент от преговорите по ново споразумение за банковите данни със САЩ.

Съветът смята, че ЕП не следва да има решаващи правомощия по повод на това споразумение в съответствие с чл. 95 и чл. 300 ДЕО (процедура на одобрение за международни договори).

Такива битки за правомощия между Съвета не са необичайни между Съвета и ЕП. Аз се питам дали не се наблюдава нова тенденция на противопоставяне след първото блокиране на процедурата за съвместно вземане на решения за последните 12 години.