Tag Archives: организации

Списък на организациите с право на иск за защита на интересите на потребителите

Списъкът на организациите, квалифицирани да предявяват искове за преустановяване на нарушения съгласно член 2 от Директива 98/27/ЕО, е обнародван в Официален вестник. Този член на Директива 98/27/ЕО позволява искането на разпореждане за преустановяване или забрана на дадено нарушение на колективните интереси на потребителите.