Tag Archives: Правилник за дейността

Нов Правилник за дейността на Комитета на регионите

Новият Правилник за дейността на Комитета на регионите е обнародван в Официален вестник.

Изменения в Правилника за дейността на Европейския парламент

След като изглежда, че Договорът от Лисабон ще влезе скоро в сила, Европейският парламент трябва да измени правилника за дейността си. Измененията се отнасят до увеличаването на състава с 18 нови евродепутати, увеличени законодателни правомощия и нова бюджетна процедура, която поставя Европейския парламент наравно със Съвета.