Tag Archives: предложение

Държавите членки критикуват предложението за ГМО

Държавите членки са критикували и на практика са отхвърлили предложението на Комисията за нова регулация на генно модифицираните организми (ГМО). Според EUobserver и про-ГМО, и анти-ГМО държави членки са се противопоставили на предложения нов режим. Предложението предвижда общото разрешаване на ГМО все така да се прави на ниво ЕС, но държавите да могат да решават дали да разрешат или не въвеждането на конкретния ГМО на тяхната територия.

Тази реакция не е изненадваща, но трябва да се намери изход от сегашното несъгласие по отношение на ГМО. Така че предложението на Комисията предлага поне отправна точка за преговори. Държавите членки трябва да имат предвид, че им е необходимо и одобрението на Европейския парламент, където постигането на съгласие също ще бъде трудно.

Европейската комисия предлага безвизово пътуване за Албания и Босна и Херцеговина

Европейската комисия е приела предложение да се позволи на гражданите на Албания и Босна и Херцеговина да пътуват с биометрични паспорти в държавите от Шенгенското пространство без визи.

Необходими ли са фондове за разрешаване на проблемите на банките?

Комисията предлага учредяването на ex ante фондове за разрешаване на проблемите на банките, финансирани от данък, събиран от банките, с цел да се подпомогнат дейностите по разрешаване на проблемите на затруднените банки по начин, избягваш разпространението на кризите, позволяващ банките да бъдат ликвидирани постепенно във времето, без да се налага продаването на активи „на пожар”.

Това би трябвало да създаде хармонизирана мрежа от национални фондове, свързани с общи правила за национално управление на кризи. Комисията също така смята, че в дългосрочен план е възможно създаването на Европейски фонд за разрешаване на проблемите на банките.

Мнозина обаче смятат, че предложението институционализира т.нар. морален риск и ще окуражи банките да държат по-рискови активи в портфейлите си. Франция и Великобритания не подкрепят идеята и предпочитат да използват приходите от подобен банков данък за финансиране на бюджета.

Необходими ли са подобни фондове за разрешаване на проблемите на банките? Зависи как гледате на това. Много харесвам анализа на Anthony M. Santomero и Paul Hoffman, според които:

“Тези възможности предлагат някаква надежда за гарантиране на възможността за кредитиране и доверието на потребителите за кратък период. В крайна сметка обаче те не могат да заменят доброто управление на банките и добрите им баланси.”

Не виждам също така как подобни фондове ще разрешат слабостите на правната рамка, които обикновено водят до забавяне на адекватните действия за справяне с банките в затруднение, по-високи разходи за разрешаване на проблемите на банките и слабости на самата банкова система.

Stefano Micossi го казва доста ясно: ако надзорните органи се държат подобаващо, големите остатъчни загуби от неплатежоспособността на банките стават малко вероятни.

Нови директиви за трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца

Европейската комисия предлага приемането на две нови директиви – директива за борба със сексуалния тормоз, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, и директива за предотвратяване на трафика на хора и защита на жертвите.

И двете директиви ще отменят предишни рамкови решения и ще бъдат приети по новите правила на Договора от Лисабон – т.е по процедурата за съвместно вземане на решения от Съвета и Европейския парламент.

Както посочва Комисията, двете предложения ще й позволят да наблюдава и санкционира лошото изпълнение на директивите.

Предложение за временна комисия за мафията в Европейския парламент

Според евродепутата Rosario Crocetta Европейският парламент трябва да разгледа проблемите, предизвиквани от мафиите в Европа, като създаде временна комисия, която да разследва връзките на тези мафии с „финансовите, предприемаческите и политическите системи”.

Каква добра идея!