Tag Archives: предпазна клауза

Редовен доклад по механизма за сътрудничество и проверка

Европейската комисия публикува редовния си доклад по механизма за сътрудничество и проверказа напредъка на България и Румъния.

Докладът за България включва оценка по индикативните показатели в областта на правосъдието и вътрешния ред след последния ѝ подробен доклад (23 юли 2008 г.). Освен това в него се отправят препоръки към България въз основа на тази оценка.

Според доклада „поведението се промени и бе установен по-открит и честен диалог с българските власти на всички равнища”.

По-конкретните констатации на доклада са:

  • Създаването на постоянен съвместен екип за отстраняването на нарушения срещу финансовата система на ЕС е чудесна инициатива;
  • Убийствата, свързани с организираната престъпност, продължават, а известни престъпници не са задържани;
  • Продължава да има припокриване по отношение на организацията и в новата структура на Министерство на вътрешните работи, която все още не е довела до по-голяма ефективност на разследването на тежки престъпления;
  • Забавянията по наказателни дела са предизвикани до голяма степен от прекомерната формалност на наказателната процедура, от известна пасивност от страна на съда и от както изглежда неограничените възможности, които наказателно-процесуалното законодателство дава на подсъдимите да възпрепятстват производството;
  • Инспекторатът към Висшия съдебен съвет започна да функционира пълноценно през юни 2008 г. и постигна обнадеждаващи резултати в разследването на дисциплинарни нарушения и системни слабости в съдебната практика;
  • Необходимо е да се използва по-деен подход за борба с корупцията в уязвими области и сектори, като здравеопазването и образованието.

По въпроса за евентуалното прилагане на предпазна клауза за съдебните решения по наказателни дела, Комисията намира, че това не е необходимо. Според Комисията:

Дълбоките промени, които са необходими, могат да бъдат направени единствено в рамките на българското общество. Механизмът за сътрудничество и проверка е инструмент, чрез който се оказва подкрепа за изпълнението на тази задача; той не е цел сам по себе си, нито пък може да замести ангажимента, който българските власти трябва да поемат, за да уеднаквят съдебната система и практика с общите стандарти на ЕС.”

Според ЕК все още не е започнала задълбочена реформа на съдебната власт, което обуславя и продължаването на Механизма за сътрудничество и проверка и през 2010 г.

Холандия иска обсъждане на предпазната клауза за България и Румъния

Холандският министър на европейските въпроси Франс Тимерманс е поискал от комисаря за правосъдието Жак Баро да бъде обсъдена възможността за активирането на предпазна клауза за признаването и изпълнението на съдебни решения едновременно с предстоящото публикуване на докладите за Румъния и България по Механизма за сътрудничество и проверка.

Това искане следва противоречивия случай „Борилски” в България, който може да предизвика de facto приложение на предпазната клауза от Франция.

Нов процес по случая „Борилски” във Франция

Франция ще проведе паралелен процес за убийството на студента Мартин Борилски.

Френският Апелативен съд е решил парижкият Наказателен съд да инициира наказателно производство срещу Георги Желязков и Стоян Стоичков за убийство.

Процесът във Франция ще започне през 2010 г.

След шест години разглеждане в България и две оправдателни присъди – от Шуменския окръжен съд и Апелативния съд във Велико Търново, Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане на Апелативния съд във Велико Търново.

Както някой ми посочи по-рано тази седмица, паралелният процес във Франция е de facto приложение на предпазната клауза на чл. 38 от Акта за присъединяване.