Tag Archives: пряка демокрация

Бяла книга за многостепенното управление

Публикувана е Бялата книга на Комитета на регионите за многостепенното управление.

Според бялата книга многостепенното управление означава координирани действия на Съюза, на държавите-членки и на регионалните и местните власти, основаващи се на партньорство и имащи за цел разработване и прилагане на политиките на Европейския съюз .

Докладът препоръчва създаване на подходящи инструменти в помощ на пряката демокрация в регионите. Препоръчва се също систематизиране на анализа на териториалното въздействие на законодателните и незаконодателните предложения на Общността.