Tag Archives: раждания

България се обезлюдява

Кратък доклад на унгарското Централно статистическо управление показва, че България е с най-лошия демографски дефицит в ЕС и бързо се обезлюдява.

Смъртността в България е най-висока в Европейския съюз, броят на ражданията е сред най-ниските и има нетна изходяща миграция от страната.