Tag Archives: Разширяване

Позиция на Европейския парламент за разширяването

Нова резолюция на Европейския парламент съдържа важни насоки за държавите кандидати и потенциални кандидати за членство. Сред критериите, които страните от Западните Балкани трябва да спазват, резолюцията изрежда пълното сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) и подобряването на положението на етническите малцинства, и по-специално на ромите.

Исландия подава молба за членство в ЕС

Днес (23 юли) Исландия официално подава молба за членство в Европейския съюз.

Делор: Европа страда от ерозия на паметта

Patrice Cardot обобщава скорошните размисли на Жак Делор за предизвикателствата и възможностите пред европейската интеграция.

Една от най-интересните идеи на г-н Делор е, че Европа страда от ерозия на паметта. Той критикува освен това подхода „първо разширяване, после задълбочаване”, защото институциите на Европейския съюз не са подготвени да функционират с 27 държави членки.

Жак Делор е доста критичен и към Икономическия и паричен съюз, защото въвеждането на обща валута не се е оказало двигател на политическата координация. Липсата на такава макроикономическа политическа координация отслабва еврозоната.

Той смята, че сега Европейският съюз осцилира между „Европа на националните държави” и „Европа на Общността”, а процесът на вземане на решения е по-неефективен.

Още веднъж Жак Делор припомня идеята на Ханс-Дитрих Геншер, че докато никоя държава членка не трябва да бъде принуждавана към по-нататъшна интеграция, то тя не би трябвало да спира напредъка в интеграцията на останалите държави членки.