Tag Archives: реформи

Договорът от Лисабон влиза в сила

Най-новата ревизия на учредителните договори – Договорът от Лисабон, влезе в сила. Днес е добър ден Tза европейската интеграция след един много труден период на дебат.

Какво ще се промени? Могат да бъдат очертани няколко основни промени:

  • Европейският съюз става правен субект (юридическо лице);
  • Трите стълба (Европейска общност, Обща външна политика и политика на сигурност, Правосъдие и вътрешни работи) се обединяват;
  • Ново правило за двойно квалифицирано мнозинство в Съвета (от 2014 г.);
  • Съвместното вземане на решения става обикновена законодателна процедура;
  • Система за ранно предупреждаване позволява на националните парламенти на държавите членки да посочат случаите на нарушаване на принципа на субсидиарност;
  • Създаване на поста на председател на Европейския съвет (за срок от 2,5 години);
  • Създаване на поста на Върховен представител на Европейския съюз по външната политика и политиката на сигурност, който е и заместник-председател на Комисията;
  • Право на гражданска законодателна инициатива и др.

През следващите дни ще се опитам да обобщя информацията за най-важните реформи.

 

Недовършената работа на петото разширяване

Издаден е новия сравнителен доклад на European Policies Initiative по проекта „Недовършената работа на петото разширяване”.

Докладът посочва, че „недовършената работа” в новите държави членки от Източна Европа засяга главно области на национална компетентност (политически системи, социални, образователни, здравни реформи, както и устойчиво икономическо развитие). Тези области са били пренебрегнати от взимащите решения в периода преди присъединяването заради дневния ред по присъединяването.

Докладът твърди, че недостатъците в политическата област са предопределили рамката от много крехки политически системи, където фрагментирани политически партии с кратък политически живот са били неспособни да положат усилия за дългосрочни и цялостни реформи.

Интересно е наблюдението, че влиянието на членството е много ограничено по отношение на „недовършената работа” от дневния ред на прехода след присъединяването. В този смисъл единствения потенциално ефективен лост на влияние в условията на членство би било присъединяването към еврозоната.

Европейският парламент блокира телекомуникационното законодателство

Европейският парламент включи ново изменение на пакета реформи на телекомуникационното законодателство на ЕС, като отхвърли постигнатия по-рано компромис.

Предложението идва като контрамярка на френски проектозакон за наказване на нарушения на авторското право чрез незаконно споделяне на съдържание в Интернет. Поправката изисква, че „не трябва да се налагат ограничения на основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение на съдебните органи (…), освен когато е застрашена обществената сигурност“.

Този подход на задължителен съдебен контрол се отрича от държавите членки и целият пакет може да се провали.

Дали обаче това няма нещо общо и с проблема с директивата за работното време?