Tag Archives: свински грип

Заключения на Съвета на ЕС за свинския грип

Заключенията на Съвета на ЕС за пандемията от вируса H1N1 през 2009 г. правилно припомнят, че подготовката и справянето със здравните рискове в Европейския съюз е от компетентността на държавите членки. Въпреки това са очертани някои важни въпроси:

  • Наличност на ваксини – заключенията насърчават държавите членки да групират обществените поръчки за тези държави, които все още нямат споразумения с производителите на ваксини (България обмисля съвместна поръчка на ваксини с Литва, Латвия, Естония и Малта);
  • Стратегия за ваксинация – препоръчва се ваксинирането на приоритетните групи;
  • Информация и комуникация с обществеността – препоръчва се договарянето между държавите членки на основни стратегически линии на комуникация по важни въпроси;
  • Многосекторна подготовка за пандемия – трябва да се оцени подготовката на някои приоритетни сектори, като информационни услуги, телекомуникации, транспорт и енергетика.

Приоритетни групи за ваксинация срещу свински грип

Комитетът по здравна безопасност на ЕС прие становище, което очертава общ европейски подход за установяване на целеви и приоритетни групи за ваксинация срещу грипа от тип A H1N1 (известен като свински грип). Приоритетните групи са:

  • Всички лица над 6 месеца с хронични заболявания (респираторни заболявания, сърдечносъдови заболявания, лица с вродена или придобита имунна недостатъчност), като се започва от лицата с най-остри симптоми;
  • Бременни жени;
  • Здравни работници.

60 милиона европейци се нуждаят от ваксина срещу свински грип

Според комисаря по здравеопазването Андрула Василиу, шестдесет милиона европейци ще се нуждаят приоритетно от ваксинация срещу свински грип. Това е броят на хората в Европейския съюз, които са с повишен риск от заразяване с вируса.

Истинската опасност може да бъде борба за ваксини между държавите членки. Някои държави вече са поръчали големи партиди от бъдещата ваксина. Европейската комисия призовава за общо управление на ресурсите, но някои държави (и по-конкретно Великобритания) отхвърлят идеята.

Спешно заседание на Съвета за свинския грип

Чешкото председателство свиква спешно заседание на Съвета на ЕС във формат министри на здравеопазването, за да се оцени заплахата от разпространение на свинския грипи да координира общите европейски действия по въпроса.

Тук можете да прочетете на български някои от въпросите и отговорите на Световната здравна организация за свинския грип.