Tag Archives: сигурност

Отворено писмо на интелектуалци от Източна Европа до Обама

Група интелектуалци от Източна Европа, включваща Лех Валенса, Вацлав Хавел и Иван Кръстев, е написала отворено писмо до администрацията на президента на САЩ Барак Обама.

В писмото се казва, че Централна и Източна Европа вече не са „в сърцето” на американската външна политика. Авторите вярват, че Централна и Източна Европа са на кръстопът и днес има растящо чувство на нервност в региона. Според тях е много вероятно САЩ да загуби мнозина от традиционните си партньори в региона. Най-важното послание в писмото е, че стратегията на пълзящи заплахи и влияние на Русия в региона може да доведе до de facto [политическа] неутрализация на държавите в Източна Европа.

Писмото призовава за възраждане на НАТО като най-важната връзка в областта на сигурността между САЩ и Европа.

Предложение за нов регламент за доставките на природен газ

Европейската комисия прие предложение за нов регламент, който да подобри сигурността на доставките на природен газ в рамките на вътрешния газов пазар.

Предложеният регламент за сигурността на доставките на газ трябва да осигури общ показател, даващ определение за сериозно смущение на доставките на природен газ. Такова смущение е известно като N-1, т.е. преустановяване на работата на съществен елемент от инфраструктурата за доставка на природен газ (напр. газопровод или производствен обект) или равностойно събитие. В регламента ще се изисква от всички държави-членки да имат компетентен орган, който да отговаря за мониторинга на тенденциите при доставките на природен газ, да оценява рисковете за доставките и да изготвя планове за превантивни действия и аварийни планове.

Русия и ЕС в открит конфликт за енергийните доставки

Широко дискутираната среща на върха ЕС-Русия не доведе до никакви резултати, освен, изглежда, втвърдяване на позициите. Не е постигнато съгласие по важните въпроси – и по-конкретно сигурността на енергийните доставки през Украйна.