Tag Archives: синтетични наркотици

Особеностите на българската организирана престъпност

Публикувани са два нови доклада за организираната престъпност – един доклад за световната търговия с хероин от Службата на ООН за наркотиците и престъпленията (UNODC) и доклад за организираната престъпност в Европа от Европол.

Докладите съобщават за съществено участие на български организирани престъпни групи в трафика на хероин, кокаин, синтетични наркотици, измами с кредитни карти и подправка на евро.

Намирам за интересна обаче оценката на Европол за стратегиите на българските организирани престъпни групи. Обикновено експертите очакват организираната престъпност да използва насилие и заплахи спрямо местните общности, както и да въздейства на правораздавателните органи и наказателния процес чрез корупционно влияние.

Българската организирана престъпност обаче е по-особена – тя „се фокусира върху избягване на вниманието на правораздавателните органи”. Но, може би, българската организирана престъпност просто няма нужда да се занимава с правораздавателната система.