Tag Archives: Споразуемнието от Копенхаген

ЕС запазва целта за 20% намаляване на емисиите

Европейският съюз и държавите-членки са потвърдили желанието си да се асоциират със Споразумението от Копенхаген, договорено по време на конференцията на ООН за измененията в климата през декември 2009 г.

Въпреки това ЕС не увеличава целта си за емисиите парникови газове, а предлага оферта под условие ако останалите развити държави се задължат да постигнат сходни намаления на емисиите, а развиващите се държави допринесат за това според своите отговорности и възможности.