Tag Archives: статистика

Съветът: Гърция трябва да подобри статистиката си

Съветът прие заключенията от доклада на Комисията за статистиката на публичния дълг и бюджетния дефицит на Гърция и прикани гръцкото правителство да подобри статистическата си дейност.

Междувременно Martin Wolf е написал много интересна статия за Гърция във FT. Според него структурното затягане на бюджета ще доведе до дълбока рецесия и евентуално до дългосрочна стагнация.

Нов план за дефицита на Гърция

Гръцкото правителство е приело нов план за намаляване на бюджетния дефицит през следващите години. Целта е да се намали дефицита до 8.7 % тази година, 5.6 % догодина и до 2012 г. да остане под 3%. Планът предвижда съществено намаляване на разходите за здравеопазване и отбрана. Приходите в бюджета се очаква да се увеличат чрез по-високи акцизи върху тютюневите изделия и алкохола, реформа на данъчната система и ограничаване на отклоняването от данъчно облагане. Гърция ще изпрати проект на плана на Европейската комисия в петък.

Гърция ще бъде приканена следващата седмица в Съвета да подобри икономическата си статистика след като доклад на Европейската комисия откри „умишлено изкривяване на данните от гръцките власти през 2009 г”.

Франция ще използва предложена метрика за щастие

Президентът на Франция Никола Саркози е обявил, че Франция ще приеме номите метрики за социално-икономически прогрес, предложени от комисия от икономически експерти начело с Джоузеф Стиглиц.

Френската статистическа агенция ще включи новите индикатори в своите анализи и оценки.

Европейската комисия също обсъжда включването на нови индикатори за развитие, включително социални индикатори и индикатори за околната среда.

Европейско законодателство в процес на подготовка: статистика

Колегите от блога EU Law ми обърнаха внимание на Регистъра на законодателството на Общността в процес на подготовка. Тогава ми хрумна, че това е добър източник на статистически анализ за броя законодателни актове в процес на подготовка в различните области на общностното право.

Таблицата с резултатите изглежда така:

Общностно законодателство в процес на подготовка, май 2009 г.Общностно законодателство в процес на подготовка, май 2009 г.

Виждаме, че „Външни отношения” водят с 412 акта (главно двустранни споразумения с трети страни – 296 акта). Останалите водещи теми са „Земеделие” (110 акта), „Транспортна политика” (91 акта), „Индустриална политика и вътрешен пазар” (118 акта), „Околна среда, защита на потребителите и тяхното здраве” (138 акта) и „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие” (114 акта).

Разбира се, това не означава, че броят на актовете кореспондира с тяхната важност, но таблицата е добър инструмент за анализ на точките на напрежение в законодателния процес.

ЦИД: Престъпността в България се увеличава

Ново изследване на Центъра за изследване на демокрацията показва, че от общо 610 000 извършени според изследването престъпления, само 330 000 (54%) от случаите са съобщени на полицията. В полицията обаче са регистрирани официално само 140 000 престъпления. Така на практика само 23% от престъпленията са разследвани от полицията.

Изследването показва още, че в първите месеци на 2009 г. престъпността се увеличава трикратно и вече засяга 3% от населението на страната.