Tag Archives: стратегия за ваксинация

Заключения на Съвета на ЕС за свинския грип

Заключенията на Съвета на ЕС за пандемията от вируса H1N1 през 2009 г. правилно припомнят, че подготовката и справянето със здравните рискове в Европейския съюз е от компетентността на държавите членки. Въпреки това са очертани някои важни въпроси:

  • Наличност на ваксини – заключенията насърчават държавите членки да групират обществените поръчки за тези държави, които все още нямат споразумения с производителите на ваксини (България обмисля съвместна поръчка на ваксини с Литва, Латвия, Естония и Малта);
  • Стратегия за ваксинация – препоръчва се ваксинирането на приоритетните групи;
  • Информация и комуникация с обществеността – препоръчва се договарянето между държавите членки на основни стратегически линии на комуникация по важни въпроси;
  • Многосекторна подготовка за пандемия – трябва да се оцени подготовката на някои приоритетни сектори, като информационни услуги, телекомуникации, транспорт и енергетика.