Tag Archives: Съвет на ЕС

Комисията печели спора относно заплатите със Съвета

Това може да не е гореща новина, но поставя някои въпроси. Съдът на ЕС е отменил частично регламента на Съвета (EC, ЕВРАТОМ) № 1296/2009 за адаптиране, на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица на Европейския съюз.

През ноември 2009 г. Комисията предлага увеличение на заплатите с 3,7%. На 23 декември 2009 г. Съветът решава в оспорвания регламент да промени предложението на Комисията, за да се вземе предвид настъпилата икономическа и финансова криза. Съветът установява нови нива на заплатите въз основа на увеличение от 1.85%.

Комисията иска от Съда на ЕС отмяната на разпоредбите на регламента, устаниовяващи тези нива. Според Комисията Правилникът за длъжностните лица на ЕС установява автоматичен метод за адаптиране на заплатите, който не оставя пространство за преценка на Съвета.

Съдът на ЕС заключава, че Съветът наистина няма право на преценка относно адаптиране на заплатите в размери, различни от предложението на Комисията въз основа на критериите, посочени в чл. 3 на Приложение XI на Правилника за длъжностните лица на ЕС, с изключение на процедурата, предвидена в чл. 10 от същото приложение.

Съдът на ЕС е постановил с оглед на това да не се създава празнота в правото действието на отменените разпоредби да се запази до влизането в сила на нов регламент, приет от Съвета.

Ето ги въпросите:

Какво си е мислела правната служба на Съвета? Обяснили ли са на членовете на Съвета, че ще извършат очевидно нарушение на правото на ЕС? Ако да- дали Съветът е приел регламента, за да отбележи политическа точка срещу Комисията?

 

 

Шизофренията на междудържавния подход

Бюджет ‘2011 на Европейския съюз се разпадна след неуспешните преговори между Европейският парламент и Съвета. Бюджетната процедура сега трябва да започне отново, като Комисията предложи нов проект за бюджет. Ябълката на раздора се оказа искането на Европейския парламент да участва в договарянето на следващата многогодишна бюджетна рамка (2014-2020).

Според някои дипломати, цитирани от EUobserver, Парламентът погрешно е предположил, че държавите членки ще се съгласят с бюджета от страх да не бъдат наречени „анти-европейски” в случай на пропадане на преговорите.

Е, очевидно не са се страхували. Три държави – Нидерландия, Швеция и Великобритания, са отказали изобщо да обсъждат исканията на Парламента. „Ще има бюджет въз основа на цифрите от 2010 г. Няма драма, светът няма да пропадне”, е казал един дипломат, цитиран от EUobserver.

Но разбира се. На кого му пука ако ЕС не функционира правилно поради липса на средства? И как смее Парламентът да иска роля в преговорите за многогодишната бюджетна рамка?

Правителствата на държавите членки изглежда страдат от някаква странна форма на шизофрения. Именно те одобриха равнопоставения статус на парламента в бюджетната процедура. Именно те активно се бориха през 2009 г. за влизането в сила на Договора от Лисабон. Именно те отбелязаха „голяма крачка напред” за Европа. Сега обаче са готови да блокират бюджета на ЕС, за да предотвратят участието на Европейския парламент в договарянето на многогодишния бюджет.

Това отношение на враждебност към наднационалните институции и Европейския съюз като цяло вече намери своя връх в неуважителното отнасяне към председателя на Комисията по време на заседанието на Европейския съвет във връзка с депортирането на ромски граждани от Франция. Сега то се показва още веднъж чрез безразличното отношение към бюджета на ЕС, като че ли той няма значение.

Бюджетът има значение, както ще се разбере през първите месеци на 2011 г. , когато ще се използва бюджета за 2010 г. Но съм много по-притеснен от липсата на чувство за собственост върху европейската идея в правителствата на държавите членки. Те изглежда нямат доверие в интеграционния дневен ред и свързаните с него наднационални институции. Това е добре отъпкана пътека към институционална парализа и неефективност.

 

 

Оценката на въздействието работи

Европейската сметна палата е приела доклад за използването на оценки на въздействието, подготвени от Европейската комисия, в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС. Основното заключение е, че оценката на въздействието е станала основен елемент от процеса на развитие на политики от Комисията и се използва от нея, за да бъдат по-добре подготвени нейните предложения. Оценките на въздействието на Комисията се предоставят систематично на Европейския парламент и Съвета, за да подкрепят вземането на решения в законодателния процес. Потребителите и в двете институции ги намират за полезни при обсъждането на предложенията на Комисията. Въпреки това оценките за въздействието, подготвени от Комисията, не се осъвременяват по време на законодателния процес, а Европейският парламент и Съветът рядко са извършвали собствени оценки на въздействието на собствените си поправки. Това е важна констатация, доколкото предложенията на Комисията понякога претърпяват съществени изменения в рамките на законодателния процес.

ЕС реагира на ситуацията с вулкана

Последиците от изригването на вулкана Еяфялайокул се усещат силно в цяла Европа, тъй като голяма част от въздушното пространство на д Европа остава затворено заради вулканичната пепел, която може да увреди двигателите на самолетите.

Какво прави ЕС по въпроса?

Испанският държавен секретар Диего Лопез Гаридо и заместник-председателят на Комисията и комисар по транспорта, Сим Калас, се срещнаха в неделя с Евроконтрол, за да научат от първа ръка за движението на облака вулканична пепел, който причини затварянето на повечето летища в Северна и Централна Европа.

Днес министрите на транспорта на ЕС ще се срещнат извънредно по видеоконферентна връзка, за да обсъдят ситуацията и общи мерки за преодоляването и. В същото време авиокомпаниите настояват за отмяна на забраната за полети след като през уикенда бяха извършени над десет тестови полета от Луфтханза, KLM и други авиокомпании без никакви проблеми. Един мениджър, цитиран от FT казва, че „ефектът вече е по-лош от 11 септември [2001 г.]”.

Междувременно забраната на полетите отложи редица срещи на ЕС, включително преговорите за присъединяване с Хърватска и срещата на Съвета по рибарство. Пленарното заседание на Европейския парламент също е застрашено, защото не се знае колко от евродепутатите ще успеят да стигнат до Страсбург.

UPDATE: BBC съобщава, че организацията, представляваща авиокомпаниите – IATA, е разкритикувала европейските правителства за начина, по който са затворили въздушното пространство над Европа. British Airways иска компенсации от ЕС поради натрупаните загуби.

Сим Калас е дал прес-съобщение, в което казва, че се провежда среща на всички членове на Евроконтрол, националните органи за ръководство на въздушното движение, представители на авиокомпаниите и летищата, както и на испанското председателство на ЕС. Целта е да се договорят технически решения за по-тясно европейско сътрудничество и за максимизиране на отвореното въздушно пространство. Той казва, че се работи за постигане на техническо решение още днес.

UPDATE2: Министрите на транспорта на ЕС са решили постепенно да се вдигнат ограниченията върху въздушния трафик където е възможно.

Стратегия за вътрешната сигурност на ЕС

Съветът прие Стратегията за вътрешната сигурност на ЕС. Очаква се стратегията да бъде одобрена и от Европейския съвет през март. Стратегията описва европейския модел за сигурност, който интегрира дейностите по правоприлагане и съдебно сътрудничество, управление на границите и гражданска защита, зачитайки общите европейски ценности като основните човешки права. Основните цели на стратегията са:

– да представи пред обществеността съществуващите инструменти на ЕС, които помагат да се гарантира сигурността и свободата на европейските граждани и добавената стойност, която дава Европейския съюз в тази област;

– да се доразвият общите инструменти и политики с използването на по-интегриран подход, който обръща внимание на причините за липсата на сигурност, а не само на нейните ефекти;

– да се засили полицейското и съдебното сътрудничество, управлението на границите, гражданската защита и управлението на кризи.

Приоритети на испанското председателство на Съвета

За период от шест месеца Испания председателства Съвета на ЕС. Испания ще работи в тясно сътрудничество с другите двама участници в първото трио – Белгия и Унгария, както и с председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпуй и върховния представител по общата външна политика и политиката на сигурност, Катрин Аштън. Испанското председателство има четири основни приоритета:

  • Пълно и ефективно прилагане на Договора от Лисабон;
  • По-голяма координация на икономическите политики на държавите-членки и одобряване на Европейската стратегия за устойчиво развитие до 2020 г.;
  • Засилване на участието и влиянието на Европейския съюз в новия световен ред;
  • Поставяне на европейските граждани в основата на политиките на ЕС с инициативи, предназначени да развиват техните права и свободи.

Важни институционални измерения на процедурата за избор на Комисия

Жозе Мануел Барозо вече е одобрен като следващия председател на Европейската комисия. Но процедурата не завършва тук; сега трябва да бъде избран колежът от комисари.

Това изисква изследването на два проблема, които се отнасят до състава на следващата Комисия, както и до политическата й ориентация.

Първо, както вече посочих, за първи път председателят на Комисията представи своята политическа програма преди да бъде одобрен от Европейския парламент. Някой може да каже, че това е направено стихийно, на момента. Но по време на дебата преди вота за одобрение лидерът на либералите и демократите в ЕП, Ги Верхофстад, каза:

“Нашата подкрепа е много ясна. Тя е условна. Това означава, че нашата подкрепа ще трае докато виждаме, че тези елементи [от политическата програма] могат да бъдат открити в цялата програма на Комисията (…)

Накрая, нашата подкрепа също ще зависи, както знаете, от структурата на Комисията.”

Това изявление на г-н Верхофстад означава, че бъдещата Комисия ще бъде поставена под директно политическо наблюдение поне от либерал-демократите и че г-н Барозо ще трябва да задоволи определени изисквания относно структурата и разпределението на мандатите в следващата Комисия.

Второ, и много, много по-важно – стои въпросът за Договора от Лисабон. Дори и референдумът в Ирландия да е успешен, много се съмнявам, че всички ратификационни документи ще бъдат депозирани при правителството на Италия преди 31 октомври. Това е много важно, защото чл. 6 на Договора от Лисабон казва, че ще влезе в сила „на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка.” Има много сигнали, че Чешката република и/или Полша могат да забавят ратификацията.

Ако Договорът от Лисабон не е влязъл в сила на 1 ноември, ще се наложи да изберем Европейската комисия по правилата, съдържащи се в Договора от Ница. Това следва от чл. 4, пара. 2 и следващите от Договора от Ница. Разпоредбите на този договор постановяват, че броят на комисарите трябва да е по-малък от 27. Нещо повече, тези правила изискват единодушното одобрение от Съвета на „ротационна система според принципа на равенството” за избор на членовете на Комисията.

commission_bg

Някои казват, че можем да одобрим колежа от комисари по правилата на Договора от Лисабон в случай, че имаме сигурност относно бъдещата дата на влизане в сила на Договора от Лисабон (например декември). За съжаление това не е вярно. Ако Договорът от Лисабон влезе в сила след 1 ноември и ако Комисията е избрана по правилата на същия договор, то тогава всеки може да оспорва законността на този избор на основание нарушение на първичното право на Общността.

Европейският парламент одобри Барозо

Европейският парламент одобри кандидатурата на Жозе Мануел Барозо за председател на Европейската комисия. 382 евродепутати гласуваха „за”, 219 „против” и 117 „въздържал се”. Имаше малки технически проблеми преди гласуването.

Дебатът на 15 септември показа силно разделение между депутатите относно кандидатурата на Барозо (можете да видите видеото тук). Г-н Барозо отговори на критиките, казвайки:

“Ако искате силна комисия, която има правата и инициативата да защити европейския интерес, поне ми дайте привилегията на съмнението”.

Лидерът на социалистите, Мартин Шулц, отговори:

“Той [г-н Барозо] е отличен адвокат за интересите на Съвета.”

Основният аргумент, изглежда, остава независимостта на Комисията. Сега г-н Барозо има нов мандат, за да опровергае тези обвинения.

Заключения на Съвета по Механизма за сътрудничество и проверка

Съветът прие заключенията си по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

Съветът подчертава необходимостта от повече съществени резултати в разследването, обвинението и осъждането на случаите на корупция на високо ниво и организирана престъпност, за да се гарантира дългосрочна промяна в България.

Съветът посочва, че механизмът следва да продължи „до постигане на резултатите, очаквани от тази рамка [на сътрудничество]”.

Нотификация на Чехия за визовия режим с Канада

Чешката република нотифицира Съвета на ЕС за едностранното прилагане на визов режим по отношение на граждани на Чешката република от Канада. Интересно твърдение в нотификацията е, че „визовата реципрочност се счита за много чувствителен въпрос, дори и на най-високо политическо равнище”.