Tag Archives: търговски ограничения

Доклад за търговските ограничения

Европейската комисия публикува доклад за потенциалните мерки за налагане на търговски ограничения, въведени от основните търговски партньори на ЕС за периода октомври 2008 – октомври 2009 г. Общо 223 мерки са въведени или планирани за въвеждане от октомври 2008 г.

Докладът посочва, че е избегнат най-лошия протекционистичен сценарий и че предприетите мерки са ограничени по обхват, сравнени с очакванията и досегашния опит от икономически кризи.