Tag Archives: управители на фондове за алтернативно финансиране

Спорове относно директивата за управители на фондове за алтернативно финансиране

Новото предложение на Европейската комисия за Директива относно управителите на фондове за алтернативно финансиране (УФАФ) цели „всеобхватен” подход, за да гарантира, че значими УФАФ няма да избегнат ефективна регулация и надзор. Директивата ще се прилага по отношение на УФАФ с портфейл от над 100 млн. евро.

Френският финансов министър, Christine Lagarde, вече критикува проекта като „Троянски кон на офшорните фондове”.

В другата част на спектъра, адвокати и управители на фондове казват, че предложението ще създаде сериозни притеснения относно конкурентноспособността и че е „нечестно”.

Всичко това може би означава, че предложението е наистина адекватно.