Tag Archives: фуражи

Разбит е 35-годишен картел

Комисията е разбила картел за разпределяне на пазарни дялове и определяне на цени, съществувал от март 1969 до февруари 2004 г. Картелът е включвал основните производители на фосфатни добавки за фуражи.

За първи път се използва хибридната процедура за картели. Приети са две решения: решение за споразумение с тези предприятия, които са признали участието си в картела и стандартно решение за една компания, която е отказала споразумение.

Нов регламент за фуражите

Новият Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи е обнародван в Официален вестник. Това означава, че производството, дистрибуцията и използването на фуражи вече се регулират от един регламент.

Нов регламент за фуражите

Съветът на ЕС прие нов регламент за фуражите, който трябва да опрости и модернизира процедурите за етикетиране и маркетинг на фуражи за хранене на животни и храна за домашни животни.

Основните промени са:

  • Отговорността на операторите във фуражния бизнес се разширява и по отношение на тези, търгуващи с храна за домашни животни;
  • Нов списък на веществата, забранени за употреба във фуражи,
  • „Био-протеините” вече следва да отговарят на общите правила за фуражни съставки;
  • Отворено деклариране на съставките в смесените фуражи, което да позволи баланс на информацията за клиентите и възможност за иновации;
  • Създаване на ръководство за правилно етикетиране на фуражи, както и отделно ръководство за етикетиране на храни за домашни животни, по инициатива на производителите и ползвателите на фуражи. Ръководствата ще се одобряват от Европейската комисия (ко-регулация).
  • Съставяне на Каталог на Общността на фуражните съставки чрез ко-регулация.