Tag Archives: храна за домашни любимци

Нов регламент за фуражите

Съветът на ЕС прие нов регламент за фуражите, който трябва да опрости и модернизира процедурите за етикетиране и маркетинг на фуражи за хранене на животни и храна за домашни животни.

Основните промени са:

  • Отговорността на операторите във фуражния бизнес се разширява и по отношение на тези, търгуващи с храна за домашни животни;
  • Нов списък на веществата, забранени за употреба във фуражи,
  • „Био-протеините” вече следва да отговарят на общите правила за фуражни съставки;
  • Отворено деклариране на съставките в смесените фуражи, което да позволи баланс на информацията за клиентите и възможност за иновации;
  • Създаване на ръководство за правилно етикетиране на фуражи, както и отделно ръководство за етикетиране на храни за домашни животни, по инициатива на производителите и ползвателите на фуражи. Ръководствата ще се одобряват от Европейската комисия (ко-регулация).
  • Съставяне на Каталог на Общността на фуражните съставки чрез ко-регулация.