Tag Archives: цел

ЕС запазва целта за 20% намаляване на емисиите

Европейският съюз и държавите-членки са потвърдили желанието си да се асоциират със Споразумението от Копенхаген, договорено по време на конференцията на ООН за измененията в климата през декември 2009 г.

Въпреки това ЕС не увеличава целта си за емисиите парникови газове, а предлага оферта под условие ако останалите развити държави се задължат да постигнат сходни намаления на емисиите, а развиващите се държави допринесат за това според своите отговорности и възможности.

Нов пробив за промените в климата

Постигнат е нов ангажимент на лидерите на Г-8 и Форумът на големите икономики (MEF). MEF приема целта от максимум 2 градуса увеличение на общата средна температура на атмосферата. Форумът на големите икономики включва, наред с държавите от Г-8, държави като Китай, Индия, Мексико и Индонезия – най-големите развиващи се икономики в света.

Въпреки това генералният секретар на ООН, Бан Ки Мун, каза, че тази цел е „недостатъчна” и следва да се подкрепи от средносрочни мерки за предотвратяване на катастрофалното въздействие на промените в климата.