Tag Archives: Чешки Конституционен съд

Чешкият Конституционен съд одобрява ратификацията на Договора от Лисабон

Чешкият Конституционен съд е постановил, че Договорът от Лисабон и неговата ратификация не противоречат на чешкия конституционен ред.

Съдът не намира за възможно с оглед на ролята си в конституционната система на Чешката република да създаде каталог от непрехвърляеми правомощия, както и да определи „съдържателните граници на трансфера на правомощия”, каквото е искането на жалбоподателите по делото.

 

Чешкият Конституционен съд отлага решението си

Чешкият Конституционен съд е обявил, че ще постанови решение относно съответствието на Договора от Лисабон с конституцията на Чешката република през следващата седмица.

 

Това означава две неща –

1. На заседанието на Европейския съвет вероятно няма да се вземат решения за постовете председател на Европейския Съвет и върховен представител по общата външна политика и сигурност;

2. Ревизията в чл. 4, пара. 2 и сл. на Договора от Ница ще влезе в сила с всички последици от това.