Monthly Archives: август 2009

Япония: към Азиатска Общност?

Демократическата партия на Япония (DPJ) получи 308 места в изборите за долна камара на японския парламент и изхвърли Либерално-демократическата партия от властта.

Но защо това е важно от европейска правна гледна точка?

Важно е заради тази статия на Юкио Хатояма, лидер на DPJ и бъдещ премиер. Там той казва:

“Трябва да се стремим към регионална валутна интеграция (…) Въвеждането на обща азиатска валута ще отнеме повече от 10 години. За да предизвика тази валута политическа интеграция, ще е необходимо още повече време. (…)

Проблемите, които стоят на пътя на регионалната интеграция, могат да бъдат разрешени само чрез повече интеграция. Опитът на ЕС ни показва как регионалната интеграция може да разреши териториални спорове.”

Това е стара европейска мечта – нашият опит да облагодетелства други политически общности. Дали това е промяна в азиатския регионализъм?

Бузек: ЕП трябва да гласува по кандидатурата на Барозо през септември

Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, призовава за гласуване на кандидатурата на Жозе Мануел Барозо за председател на Европейската комисия през септември. Бузек казва, че най-добрата дата е 16 септември.

Лидерът на либералите в ЕП, Ги Верхофстад, очертава три сценария за гласуването – одобрение, директно отхвърляне или отлагане на одобрението. Верхофстад признава, че отхвърлянето на кандидатурата на Барозо може да се отрази на резултатите от втория ирландски референдум за Договора от Лисабон.

Трудности с доставката на суровини от Китай

Асоциацията на германската индустрия BDI предупреждава:

„Глобалните, европейските и националните ограничения на търговията със стоки заплашват растежа на германската индустрия, която е жизненоважна за преодоляване на текущата криза“.

„Отиваме към дупка [в снабдяването със] суровини“ казва Ulrich Grillo, председател на групата по суровините на BDI и изпълнителен директор на германския производител на цинк Grillo-Werke.

BDI се оплаква, че само Китай ограничава търговията със суровини и полуготови продукти чрез 373 експортни мита.

Това оплакване идва едновременно с новината за проект на доклад на китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии. Докладът призовава за забрана на износа на редица редки метали, както и за въвеждането на експортни квоти за други редки елементи, които са далеч под световното търсене.

Приоритетни групи за ваксинация срещу свински грип

Комитетът по здравна безопасност на ЕС прие становище, което очертава общ европейски подход за установяване на целеви и приоритетни групи за ваксинация срещу грипа от тип A H1N1 (известен като свински грип). Приоритетните групи са:

  • Всички лица над 6 месеца с хронични заболявания (респираторни заболявания, сърдечносъдови заболявания, лица с вродена или придобита имунна недостатъчност), като се започва от лицата с най-остри симптоми;
  • Бременни жени;
  • Здравни работници.

Тревожни новини относно еврофондовете в България

Министър-председателят на България Бойко Борисов е съобщил, че е получил тревожни сигнали за еврофондовете от Брюксел. По всичко изглежда, че Европейската комисия ще върне за втори път оценките за съответствие на системите за управление и контрол (виж чл. 71 на Регламент (ЕО) № 1083/2006). Засегнати са пет от общо седемте оперативни програми – „Човешки ресурси“, „Административен капацитет“, „Техническа помощ“, „Конкурентоспособност“ и „Транспорт“.

По оперативните програми не могат да се извършват междинни плащания до одобряването на докладите за оценка на системите за управление и контрол.

Заради пожарите в Гърция е активиран Механизмът за гражданска защита

Гърция активира Механизма на Общността за гражданска защита и поиска помощ по въздуха за справяне с пожарите в североизточна Атика. В рамките на един час Италия изпрати два специализирани самолети-амфибии Canadair CL-415.

Каква минимална заплата, каква директива???

Това трябва да е недоразумение. Председателят на КНСБ д-р Желязко Христов е казал, че „европейските директиви са ясни – минималната работна заплата трябва да е поне 60% от средната.”

Много ми се иска да видя тази директива. Вярно е, че има призиви за обща европейска политика за минималното заплащане на труда. Но няма директива.

Свободен достъп до системата за правна информация на МС

Вече всеки може да направи справка в Информационната система за правна информация на Министерски Съвет.

Браво!

Предложение за данъчна координация по ДДС

Европейската комисия е приела предложение за преработка на Регламент (ЕО) № 1798/2003 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност разширявайки правната рамка за обмен на информация и сътрудничество между данъчните власти.

Един от новите елементи е създаването на Еврофиск, който да позволи много бързия обмен на целева информация между всички държави членки, както и провеждането на общи стратегически анализи и оценка на риска.

Преработеният регламент предвижда, че държавите членки са солидарно отговорни за защитата на приходите от ДДС във всички държави членки.

Обнародван е Третият енергиен пакет

Третият енергиен законодателен пакет беше предложен на 19 септември 2007 г. от Европейската комисия с цел по-нататъшната либерализация на пазарите на газ и електроенергия. Днес пакетът е обнародван в Официален вестник.

Създава се нова Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, която ще наблюдава вътрешните пазари на електроенергия и газ, както и дейността на националните регулаторни органи.

Добър анализ на Третия енергиен пакет прави Wim Groenendijk от University of Utrecht.